עץ החיים או עץ הדעת מאמר מתוך הספר שמעתי ה' שמעך

במאמר עץ החיים או עץ הדעת, שאמר בעל הסולם, ואליו נוכל להאזין, נראה איזו משמעות יש לעובדה שצלפחד היה מקושש עצים. מהו מדרש השם צלפחד, מיהו צלפחד בנפש האדם פנימה, איזו משמעות יש למדידת העצים שהיה עוסק בה, ומדוע אל לנו לעסוק בה.

ומדוע למרות שנמשל מרדכי לעץ חיים, זה אינו מספיק למטרת הבריאה, שהיא גילוי שמו של הבורא שהוא טוב ומיטיב ולשם כך הוא זקוק להמן.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed