פרשת קדושים, ב' בחינות בקדושה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

פרשת קדושים פותחת במילים, “קְדֹשִׁים תִּהְיוּ:  כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם”. במאמר שלפנינו (רסז) מסדרת הספרים 'ברכה ושלום‘, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, כרך ב’, מסביר הרב מהן ב' בחינות בקדושה. כאשר הבחינה האחת היא, להשפיע על מנת להשפיע, שהיא לשמה, כמו הבורא יתברך שמו. והבחינה היותר עבה, היא לקבל על מנת להשפיע, שזו למעשה מטרת הבריאה, מכיוון שרק בכלי של על מנת לקבל, הנקרא בשם עולם אינסוף, מסוגלים הנבראים לחוש את הטוב והעונג שחשב הבורא להטיב לנבראים במחשבת הבריאה.

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed