זהר פרשת אמור, מאמר אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

במאמר זהר פרשת אמור, 'אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר', מסביר רבי חייא מדוע קיים איסור ללמד תורה למי שאינו מהול. היות שספר הזהר מדבר ברוחניות, יש להסביר מהו איסור ברוחניות, ומה הוא מהול ברוחניות.

אסור ברוחניות פירושו אי אפשר, כלומר כל פעם שהתורה מזכירה איסור, פירושו שהדבר אינו אפשרי כלל. מהול ברוחניות פירושו שהנברא נמצא בשווי צורה עם הבורא, בחינת מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון.

כעת נשאלת השאלה מדוע  אי אפשר ללמד תורה למי שאינו מהול, והתשובה מונחת בפסוק  "אם לא בריתי יומם ולילה", שפירושו הוא כי מי שאין לו שווי צורה עם המלך, כלומר שווי התכונה, בחינת מה הוא רחום אף אתה רחום, לימוד תורה לא שייך אצלו, מטעם שהוא שרוי בהפוך הצורה למלך, כי המלך רוצה להשפיע, והוא רוצה רק לקבל.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed