רוגזו של יוסף, פרשת וישב על דרך האמת

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בפירוש רש"י על הפסוק "וישב יעקב", הפותח את פרשת וישב, נכתב כך: ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה:

במאמר שנשמע שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, נשמע מהו העולם הבא, ומהו העולם הזה. איזה היבט בחיינו מייצג יעקב אבינו המבקש לשבת בשלווה, איזה היבט בחיינו מייצג יוסף, מהו השורש הרוחני לרוגז, וכיצד מביאים לשלום ושלווה בחיינו, בעולם הזה.

האזנה נעימה לכל


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed