אלה תולדות יעקב יוסף, זהר פרשת וישב

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

הפסוק השני בפרשת וישב, פותח במילים אלה תולדות יעקב יוסף, שואלים בזהר, מדוע כותבת התורה אלה תולדות יעקב יוסף, ולא אלה תולדות יעקב-ראובן, או אלה תולדות יעקב-שמעון? במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, שנכתב על יסוד מאמר המובא בזהר פרשת וישב, מסביר הרב מהו השורש הרוחני של יעקב, ומהו השורש הרוחני של יוסף, מדוע צורת יעקב היא אמת, ומדוע צורת יוסף היא יסוד ברית, וכן מהו הקשר שבין אמת לברית, ובורא עולם.

האזנה נעימה לכל

 


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed