שיעור בנושא ל"ג בעומר בישיבת "כתר דוד" בנהריה מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

ל"ג בעומר הרב גוטליב שיעור בישיבת 'כתר דוד' בנהריה

שיעור בנושא ל"ג בעומר, יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א בישיבת 'כתר דוד' בנהריה

דברים שנאמרו בשיעור ל"ג בעומר לציון יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, שבחר להסתלק מן העולם באותו יום, לא כמו כל אדם שהמיתה פוגשת אותו בלי הכנה, אלא הזה"ק מציין שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם.

"באותו יום שרבי שמעון רצה להסתלק מן העולם, היה מסדר דבריו ונתאספו החברים אצל רבי שמעון, והיו לפניו רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ושאר החברים והיה הבית מלא. נשא רבי שמעון עיניו וראה שנתמלא הבית, בכה רבי שמעון ואמר: בזמן אחר כשהייתי חולה היה לפני רבי פנחס בן יאיר, ועד שבררתי מקומי בגן עדן חיכו לי, וכשחזרתי היתה אש מסובבת לפני ולעולם לא נפסק, ולא נכנס אדם אלי, אלא ברשות, ועתה אני רואה שנפסקה האש והנה נתמלא הבית. אמר רבי שמעון הנה עתה שעת רצון היא, ואני רוצה לבוא בלי בושה לעולם הבא, והנה דברים קדושים שלא גליתי עד עתה, אני רוצה לגלות לפני השכינה. שלא יאמרו שבחסרון הסתלקתי מן העולם".

רשב"י אומר שהוא רוצה לגלות דברים שהוא לא גילה עד עכשיו, מדוע, בכדי שהוא יבוא בלי בושה לעולם הבא, מה העניין שהוא יבוא בלי בושה? ואם הוא לא יאמר את הדברים הללו, למה הוא יבוא עם בושה לעולם הבא? מה הנקודה? מדוע הוא חייב לגלות את הדברים הללו? הזה"ק במקום אחר אומר דברים מאוד מדהימים לגבי רבי שמעון בר יוחאי, כתוב "שָׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶל פְּנֵי הָאָדֹן יְהוָה",(שמות כג יז) הפשט של הפסוק מדבר על עלייה לרגל שכל עם ישראל צריכים לעלות שלוש פעמים בשנה לבית המקדש, שואל הזהר הקדוש, "מאן פני האדון יהו"ה, דא רבי שמעון בר יוחאי", זהו רשב"י, (זהר פרשת בא מאמר ויהי בחצי הלילה אות קכו).

אני שואל אתכם, איך אפשר לומר על אדם שהוא האדון השם, זה לא כפירה? אני מחכה לתשובות ממכם, איך אפשר לומר על אדם ילוד אישה שזה האדון השם? איך אפשר לומר כזה דבר?

משיב תלמיד : "כתוב בטל רצונך מרצונו כדי שהוא יבטל רצונו מפני רצונך, אתה יכול איך שהוא להגיע לזה".

הרב גוטליב : "תסביר קצת", (מחייך).

תלמיד: "אתה מבטל רצונך לפני הקב"ה, אז אם אתה רוצה משהו, הוא יעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה מבקש, כמו שצדיק גוזר והקב"ה מקיים".

הרב גוטליב: "אני שומע, זה נכון". למשל לגבי משה רבינו אומרים חז"ל, שכינה מדברת מתוך גרונו, זה גם מן משפט מדהים, זאת אומרת אדם ילוד אישה, שכינה מדברת מתוך גרונו, פירושו של דבר, שהוא אומר משהו, זה כמו שהקב"ה אומר משהו, ויפה ציינת, זאת אומרת שאם אדם דבק בהשם, מחובר עם הקב"ה, אז הוא נעשה כפי שכתוב בספרים הקדושים, מרכבה להקב"ה, כמו בגשמיות אנו רואים יש מרכבה, והנוסע נוסע ממקום למקום ע"י המרכבה, כך יש אנשים שמגיעים לדרגות של טהרה ושל קדושה ודבקים בקב"ה ועניין של דבקות משמעותו חיבור, והצדיקים הללו נעשים מרכבה לקב"ה בכל מקום שהם הולכים, והם אומרים משהו, הם בעצם אומרים את דבר השם.

לכן אומרים חז"ל שכינה מדברת מתוך גרונו, ועם זה יכולים להבין את המאמר המדהים הזה, שאומר הזה"ק, "שלוש פעמים בשנה יראה זכורך אל לפני האדון השם, האדון השם זה רבי שמעון בר יוחאי, לא פחות ולא יותר, דבר שקשה להבין אותו בהסתכלות שטחית, אבל ההסבר כפי שאמרתי. נשאלת השאלה, איך יכולים להגיע באמת לרמה כזאת שהאדם נהפך להיות מרכבה להשכינה? תחשבו על זה, הקב"ה ממ"ה, שלא מצומצם לא במקום ולא בזמן והוא מנהיג את כל העולם כולו, ואת כל הנבראים כולם, הוא מוליך הוא מנהיג, תתכן מציאות של ממ"ה יעשה לו אדם להיות מרכבה שלו? במה זה תלוי? ולמה כל אחד מאתנו עדיין לא יכול להגיע למעמד הזה?

תשובת תלמיד: שהקב"ה, אדם שהוא נחשב זאת אומרת בכוחות היותר מצומצמים אפילו, דוקא בגלל שהאדם הוא מצומצם, והוא קטן, אם הוא עושה עבודה מאוד גדולה, משקיע מתאמץ וכו' אז הוא מגיע לדרגה הגדולה ביותר שהוא באמת יכול להיות מרכבה לקב"ה, זה נראה כאילו פשוט.

מה מונע את זה ומה גורם לזה, אתה אומר משקיע עבודה זה ודאי שזה כך, האמת היא פשוטה (לתלמיד) אל תתביש בפשטות, קשה מאוד להיות פשוט, מספרים על אחד האדמו"רים הגדולים קראו לו הרבי מקוצ'ק, פעם נכנס אליו מישהו ואמר: "תשמע, אנחנו למדנו בחדר ביחד בתלמוד תורה, איך זה קרה שאתה נהיית אדמו"ר רבן של כל ישראל, ואני נשארתי אדם פשוט?", "אתה פשוט? אתה עקום, ואני פשוט". להיות פשוט זה קשה כתוב שהבורא הוא פשוט, כל האלוקות הוא פשוט. מה המשמעות של פשוט? פשוט אפשר לומר אנחנו הגענו לכאן עכשיו, אז זה לא היה לנו פשוט להגיע לכאן, כי יש כאן הרבה בניינים ובכל בנין הרבה קומות, כיתות ואולמות, אז זה לא היה לנו פשוט, זאת אומרת ככל שיש פחות חלוקות ופוחת מידור הכל יותר פשוט, לו למשל היינו באים לכאן, והיה כאן רק בנין אחד, עם אולם אחד, אז היה מאוד פשוט להגיע, זאת אומרת ככל שיש יותר ויותר חלוקות ויותר ויותר מדורים, אז זה יותר קשה. על הבורא יתברך אומרים שהוא פשוט, האר"י הקדוש כותב שאור האלוקות הוא פשוט, זה יהיה נכון אם נגדיר שלהיות פשוט, המשמעות שדרכו של האדם ברורה לו בחיים, ויש לו רק מטרה אחת, ורק כיוון אחד ורק עניין אחד, אז נבחן שהאדם הוא פשוט.

אדם לא פשוט, הפרוש הוא שבאמת הוא לא יודע מה המטרה האמיתית ויש לו כל מיני מטרות וכל מיני עניינים, ופעם לכיוון הזה ופעם לכיוון האחר, אז זה לא פשוט, החיים מחולקים אצלו. משל דוד המלך אומר, "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש", היתה לו שאיפה אחת בלבד, אז במילא אפשר לומר שהחיים שלו היו חיים פשוטים, מפני שהיתה לו שאיפה אחת בלבד והוא הלך לכיוון אחד בלבד, "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", זה הכל, אז לכן אני אומר שאתה מתנצל שאתה אומר דברים פשוטים, אין מה להתנצל, ככל שהדברים יותר פשוטים הם יותר טובים.

אז אתה אמרת שהיצר הרע מפריע לנו להתחבר עם הבורא, זה נכון, רק השאלה היא מה זה בכלל יצר הרע, איך נגדיר יצר טוב, ואיך נגדיר יצר הרע, שהיצר הטוב מקרב אותנו אל הבורא, מביא אותנו אל המעמד הבלתי יאומן הזה שהאדם הקטן, יכול להדבק במלך מלכי המלכים, והיצר הרע מנתק אותנו ובעצם גורם לנו את ההפסד הכי גדול שאדם יכול להפסיד, כי מה כבר אדם יכול להרוויח בעולם הזה, אתם עוד קצת צעירים, אבל הגיל הרבה פעמים לא אומר הרבה, יש צעירים שכבר בגילאים קטנים חושבים מחשבות נכונות, ושואפים שאיפות נכונות, אבל כל אחד יכול להבין בפשטות.

למשל שהאדם משקיע אז יש מצב בעולם שזוג מתחתן והוא עובד וגם היא עובדת וגם עובדים שעות נוספות בגלל שהם רוצים לקנות דירה, אז גם הוא עובד וגם היא עובדת וגם שעות נוספות הרבה שנים בכדי לממן דירה, אז זה כדאי? אז אנשים מבינים שכן דירה זה דבר שנשאר להמון שנים, זה לא סוכריה שנגמרת אחרי שתי דקות, בשביל זה לא היית עובד כמה שנים, אבל בשביל שתהיה לך דירה ותוכל לגדל שם ילדים, ושם תשב כמה עשרות שנים, אז אתה מבין שזה כדאי, אז לפי אותו האופן יכולים להבין שאם אדם משקיע בעולם הזה והוא מקבל איזה שהוא רכוש, שהוא לא נשאר לכמה עשרות שנים, אלא הוא נשאר לו לתמיד, באופן נצחי גם אחרי פטירתו, הרכוש הזה נשאר לו, אז יכולים להבין שעל הדבר הזה כדאי להשקיע את ההשקעות הכי מאומצות, כדאי לתת את היגיעה הכי גדולה בכדי להשיג את ההשקעה הזאת. זאת אומרת הקשר עם בורא עולם, להגיע למעמד כזה שאדם יכול להיות מרכבה לבורא עולם, זה ענין נצחי, זה לא ענין של שנה שנתיים כאן, זה נמשך לתמיד, גם לאחר פטירתו של אדם.

המשך שיעור שמע ל"ג בעומר בישיבה נהריה תשס"ט מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

כל טוב הצלחה וברכה