מהו שאמר רשב"י שעתיד משיח להתגלות בארץ הגליל

מהו שמשיח עתיד להתגלות בארץ בגליל

מהו שמשיח עתיד להתגלות בארץ בגליל

בזהר ויקהל אות תצג נכתב כך, "אמר רבי שמעון, בזמן ההוא לעתיד לבוא שיתעוררו מתי עולם, ויזדמנו בארץ הקדושה יקומו מחנות מחנות, כולם על ארץ הגליל, משום ששם עתיד מלך המשיח להתגלות, משום שהיא חלקו של יוסף, ושם נשברו תחילה, שמשם הגלו תחילה מכל מקומותיהם והתפזר בין העמים כש"א ולא נחלו על שבר יוסף".

רשעים בחייהם נקראים מתים, אלו הם רצונות דקבלה, והם יתעוררו לעתיד לבוא, ויזדמנו בארץ הקדושה, שהיא נמשכת מרצון להשפיע הנקרא קודש, ועל מנת להשפיע נקרא קדושה, יקומו מחנות מחנות, מחנה מלשון חן, אומר בעל הסולם כי כאשר אתה אומר כי משהו מוצא חן בעיניך, אתה לא יכול להסביר מהו בדיוק וזה נמשך מאמונה, כי משהו שאתה יכול להסביר נמשך מהדעת, ומשהו שאי אפשר להסביר אותו הוא מעל הדעת, כמו אמונה, לכן מחנות מחנות, מרמז לאלו בעלי האמונה, כולם על ארץ הגליל. מהי ארץ הגליל, נכון שהוא חבל גאוגרפי בצפון ארץ ישראל, אך הזוהר לא מדבר בדברים גשמיים, מהי אם כן ארץ הגליל ברוחניות? גליל הוא נוטריקון ג' ליל כלומר ג' פעמים ליל, ליל גימטריה שבעים (70) ג' פעמים ליל הוא גימטריה 210 כמנין רד"ו שהוא זמן שעבוד בנ"י במצרים.

מהי אם כן ארץ הגליל ברוחניות, ומדוע עתיד להתגלות שם מלך המשיח, אמרנו כי גליל הוא גימטריה רד"ו כמאמר יעקב לבניו "רדו שמה" (בראשית מב ב) כאשר כוונת הפסוק היתה לרדת למצרים, לרדת לעומק האהבה העצמית הגדולה ביותר, שם ינתן לבנ"י הצורך לגלות את החכמה האלוקית העליונה, מכאן נבין מדוע גלות מצרים היא תנאי לגילוי המשיח, או למעשה מדוע הרגשת הגלות שיש באדם היא תנאי מוקדם והכרחי לגילוי ה' בו.

כבר אמרנו כי גליל הוא ג' פעמים ליל כמנין רד"ו שנים שהיו בנ"י משועבדים במצרים, מהו אם כן ה-גליל? אם במקום המילה גליל נכתוב רדו ונוסיף את הא הידיעה של ה-גליל הרי נקבל אותיות דור ה', כלומר ארץ הגליל ברוחניות, היא ארץ מלשון רצון, הגליל הוא אותיות דור ה', כלומר ארץ הגליל ברוחניות נמשכת מרצון של אנשים שהם דור ה' (דורשי ה') ומכיוון שהם דורשים, אומר הנביא "דִּרְשׁוּ יְהוָה בְּהִמָּצְאוֹ, קְרָאֻהוּ בִּהְיוֹתוֹ קָרוֹב" (ישעיה נה, ו).

אות תצד) ולמה יקומו שם העומדים לתחיה, משום שהוא חלקו של אותו שהושם בארון, שכתוב, ויישם בארון במצרים. ואח"כ נקבר בארץ הקדושה, שכתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. וזה, יוסף, עמד בקיום הברית יותר מכל השבטים.

ולמה יקומו העומדים לתחייה בארץ הגליל דווקא, כאן יוצר רבי שמעון בר יוחאי משוואה ואומר משום שארץ הגליל היא שהוא חלקו של אותו שהושם בארון (שהוא יוסף) שכתוב, ויישם בארון במצרים. ואח"כ נקבר בארץ הקדושה, היא ארץ ישראל שכתוב, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, עצמותיו הנמשכות מעצמותו יתברך קברו בשכם, מדוע? כי אמר יעקב בנבואת ויחי "תִּהְיֶיןָ לְרֹאשׁ יוֹסֵף, וּלְקָדְקֹד נְזִיר אֶחָיו", שהם בקשו הפרוד והוא בקש האיחוד שנאמר, "וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ, שְׁכֶם אַחַד–עַל-אַחֶיךָ" (בראשית מח, כב)  וזה, יוסף, עמד בקיום הברית יותר מכל השבטים.

לסיכום מדוע תתגלה תכונת המשיח בארץ הגליל, כי ארץ הגליל נמשכת מרצון של דורשי ה', ובמקום שיש דרישה לגילוי ה' יהיה גילוי ה', ומדוע ארץ הגליל היא חלקו של יוסף אע"פ שעצמותיו שהועלו ממצרים נקברו בשכם? כי יוסף הוא זה שהושם בארון במצרים, ומכיוון שהוא שמר את הברית יותר מכולם, הרי שהארון שהושם בו במצרים נקרא על שם שומר הברית שהוא יוסף ונקרא ארון הברית, על שם מ"ה שנשמר בו והיא הברית, ואלו מחנות מחנות שיקומו בארץ הגליל, אלו מחנות של בעלי האמונה ככתוב "חונה מלאך ה' סביב יראיו" והוא חלקו של יוסף שראה דיוקנו של אביו באותה שעה (סוטה לו) שנאמר "ותשב באיתן קשתו", ואין ברית אלא קשת ככתוב, "אֶת-קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ" (בראשית ט י"ג).

גילוי משיח נעים לכל אחד ואחת מאתנו

תמונה ארץ הגליל, פרחי ארץ ישראל