אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי; תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה

"אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה"

"אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה"

כותב שיר השירים ד' ח', "אִתִּי מִלְּבָנוֹן תָּבוֹאִי; תָּשׁוּרִי מֵרֹאשׁ אֲמָנָה", א'תי מ'לבנון ת'בואי ראשי תיבות אמת, ת'שורי מ'ראש א'מנה, ראשי תיבות אמת, אמת מימין לשמאל א'תי מ'לבנון ת'בואי, ואמת משמאל לימין ת'שורי מ'ראש א'מנה.

וכך כותב בעל ספר הפליאה,"אמר יעקב, "את"י מלבנון כלה"רוצה לומר המילה אמת (כאשר תכתוב אותה בצופן) א"ת ב"ש תכתוב את"י, [כתב אתב"ש, הנקרא גם צופן אתב"ש הוא צופן החלפה. בצופן זה מוחלפות האותיות הראשונות בסדר האלפבית העברי באותיות האחרונות בו. לפי כלל הא-ת ב-ש, אל"ף מוחלפת באות ת"ובי"ת מוחלפת באות שי"ןגימ"ל מוחלפת באות רי"ש וכן הלאה. הרעיון הוא לחלק את עשרים ושתיים אותיות האלפבית העברי (לא כולל אותיות סופיות) לשני טורים מקבילים - האחד מתחיל מאל"ף והשני מתחיל מת"ו כבתמונה משמאל:]

אמר לו רבי מהו אמת? אמר לו זרת,

אמר לו מהו זרת ?

אמר  לו שָׁמַיִם בַּזֶּרֶת תִּכֵּן (ישעיהו מ יב)

רצה לומר אמת במלואו עולה זר"ת (אמת עולה 441 א = 1, מ = 40, ת =  400)

אמת במלואו הוא אותיות השם אמת במילוי, וכך הוא נכתב אלף מם תיו, עולה אמת לעצמו 441,

כאשר לף 80+30  = 110 הוא מילוי הא-לף, ם = 40 מילוי המ', יו  = 16 הוא מילוי התיו

כעת חבר 441+ 110+40+16 = וקבל 607 גימטריה זר"ת

(נמצא אמ"ת במלואו עולה זר"ת שהוא 607)

והכל בא מן הא'".

פסח כשר ושמח לכל בית ישראל