במה שונה עם ישראל מאומות העולם, לפי רבי משה הדרשן

במה שונה ישראל משאר אומות העולם

במה שונה עם ישראל משאר אומות העולם

כותב חומש דברים פרק ז': "כִּי-אַתֶּם הַמְעַט, מִכָּל-הָעַמִּים", ה"א מעט, חמישה אתם חסרים ממשפחות כל העמים, שהן שבעים. להסביר דברים אלה שכותב רש"י שהבין מרבי משה הדרשן, נאמר כי בשבעים נפש ירדו ישראל מצריימה, יוכבד בת הלוי, אם משה, היתה השבעים במספר.

לבנימין בן יעקב היו עשרה בנים כשירד מצרימה ככתוב "וּבְנֵי בִנְיָמִן, בֶּלַע וָבֶכֶר וְאַשְׁבֵּל, גֵּרָא וְנַעֲמָן, אֵחִי וָרֹאשׁ; מֻפִּים וְחֻפִּים, וָאָרְדְּ" (בראשית מ"ו, כ"א). במפקד שעורך משה לאחר מות אהרון בהר ההר, בפרשת פנחס, נמנים חמישה בנים או חמש משפחות לשבט בנימין, כלומר חמישה חסרו מבניו של בנימין, כאן נתקיימה מקצת נבואת אמו, שקראתו, "בן אוני" - בן אנינותי, ופילגש בגבעה נתקיימה כולה כותב רש"י (במדבר כו כד).

חמישה אתם חסרים ממשפחות כל העמים, שהן שבעים, ודאי הוא, שהוא שישים וחמישה שהוא שם 'אדני', והוא בגי' 'הלל' ככתוב כל הנשמה תהלל י"ה, והוא סוד הלל שפעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו שלושה מילין (כתובות סז, ב) שנאמר "כִּי-פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ, לוֹ; וְהַעֲבֵט, תַּעֲבִיטֶנּוּ, דֵּי מַחְסֹרוֹ, אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ" (דברים טו ח).

כל טוב הצלחה וברכה

...

תמונה  Sarah Parrott