מהו וַתָּמָת, רָחֵל; וַתִּקָּבֵר בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה, הִוא בֵּית לָחֶם, בעבודה?

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

דרך אפרת הוא בית לחם

דרך אפרת הוא בית לחם

מהו סוד שרחל נקברה בדרך אפרת, שכתוב וַתָּמָת, רָחֵל; וַתִּקָּבֵר בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה, הִוא בֵּית לָחֶם.

התורה מקדימה ומספרת שרחל גנבה את התרפים מאביה לבן. מהם תרפים? ומה משמעותם לעניננו? תרפים הוא שם עצם בהוראת רבים, וביחיד תרף. נתבונן מעט בדברים, במילה תרף האותיות כתובות למפרע (כמו שאתה רואה אדם מאחור, ואתה רואה את עורפו ולא את פניו) כלומר שאינן מופיעות כסדרן מאלף לתו אלא להפך מהסוף להתחלה. אם נציב את האותיות בסדר האלף-בית, שהוא בחינת פנים, נקבל פרת. זו גם הסיבה שבברכות ישראל לבניו בבראשית מט,הוא מברך את בנו יוסף במילים "בן פרת יוסף", ברכה שאנו משתמשים בה מדי יום כאשר אנו מביאים את הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו.

כשם ששבירתו של כלי חרס היא טהרתו, באותו אופן מכפר מקום קבורתה של רחל על הכחשתה בגניבת התרפים. במעשה רחל ניתן לראות שלשלת של הכחשות שהביאו אל מותה בטרם עת: א) רחל גנבה את התרפים מאביה, ב) כשבא אביה לחפש באהלה, כחשה ואמרה כי דרך נשים לה וכי אינה יכולה לרדת מעל הגמל, שעל גבו הסתירה את התרפים בתוך הכר וישבה עליהם. ג) הסתירה מיעקב את דבר הגנבה ד) בהסתרת האמת גרמה ליעקב להשבע שבועת שווא ככתוב, "עִם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶת-אֱלֹהֶיךָ, לֹא יִחְיֶה--נֶגֶד אַחֵינוּ הַכֶּר-לְךָ מָה עִימָּדִי, וְקַח-לָךְ; וְלֹא-יָדַע יַעֲקֹב, כִּי רָחֵל גְּנָבָתַם". וגרמה לו לעבור על הדיבר השלישי בעשרת הדברות.

וכתב הנביא עמוס, עַל-שְׁלֹשָׁה פִּשְׁעֵי דַמֶּשֶׂק, וְעַל-אַרְבָּעָה לֹא אֲשִׁיבֶנּוּ. כלומר ההסתרה מיעקב היא זו שגרמה לשבועת שוא שלו וגרמה למותה. והכל בשל נקודת התורפה שסרבה להרפות ממנה, הקשר הטבורי שלה לעבודה הזרה בבית לבן הארמי.

ובמותה, עם שבירת כלי החרס שלה נטהרה ונסדרו אותיותיה, שהפכה נקודת התורפה שלה למקום הפורה שבה, ונקברה בדרך אפרת.

ומספרת התורה מהי דרך אפרת, הוא בית לחם, רוצה התורה לומר כי מקום התורפה של רחל, קריא העבודה הזרה שגררה מבית לבן, הפכה עם מיתתה למקום הפורה שבה היא בית לחם, מקום שהוא בית לאמונה, כי האמונה נמשלת ללחם. מדוע? כי כשם שבענף הגשמי מתחדש הרעב כל מספר שעות ואנו משביעים אותו על ידי לחם, כך פועל גם השורש הרוחני, את הרעב הרוחני לקשר אנו מאכילים באמונה. וכפי חידוש הרעב בגשמי, כך ברוחני אנו נדרשים לחידוש האמונה מטעם ריחוקינו מאתו יתברך.

כעת נשאלת השאלה מהו וַתָּמָת, רָחֵל; וַתִּקָּבֵר בְּדֶרֶךְ אֶפְרָתָה, הִוא בֵּית לָחֶם, בעבודה שבלב, כלומר בתפילה?

כשאנו באים לסדר תפילתנו לפני בורא עולם, אנו צריכים להתפלל שעובד העבודה הזרה שבי יקבר בדרך אפרת ואפרו (אבק העבודה הזרה) יפרה ויפריח את מקום האמונה שבי הנקרא בית לחם.

שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל

...