זהר פרשת שמות, מאמר ותרד בת פרעה

השבוע פרשת השבוע היא פרשת שמות. פרשת שמות פותחת את חומש שמות וגם תקופה הנקראת בשם "ימים שובבים", שובבים הוא ראשי תיבות של שש הפרשות הראשונות בחומש שמות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח י'תרו מ'שפטים. עניינם הוא ירידת יעקב ובני ביתו (שבעים נפש) למצרים, שעבודם תחת פרעה, הוצאתם ממצרים על ידי משה ונתינת התורה.

היות והתורה נדרשת באדם אחד, הרי ששעבוד ישראל למצרים הוא משל לנשמה (ישראל) המשועבדת לרצונות הגוף (מצרים) התחום בחומר. באמצעות כוח המשייה של משה שבנפש האדם (פנימה) משפת היאור (יאור מלשון הוראה, שפת היאור, שפה המשמשת להוראה) יורה משה לבנ"י כיצד לצאת משעבוד הגוף המכונה בשם מצרים, ויוציא את כלל נשמות בנ"י למרחב הנשמה במדבר, כדי שיוכלו להיות חופשיים ממצרי החומר, להיות הדיבור (היכולת לתקשר) תכונה אלוקית שנחנה בה הנשמה, שכן כל הנשמה תהלל יה.

זהו סיפורה של כל נשמה ונשמה הבאה לעולם במיצרי הגוף וכל כך משתוקקת לחזור לשורשה, למחצב הנשמות. שש שבתות אלו נקראות בשם ימים שובבים כדי להזכיר לנו מנין באנו ולאן אנו צריכים לחזור, כמו ילד קטן המשחק ומשתובב והוריו יודעים כי שורשו הוא טוב, רק שלעת עתה הוא עסוק במעשה משובה וזה שקוראים לו, "שוב ממעשך אלה". לכן נקראים ימים אלו בשם ימים שובבים, לומר לנו שובו מעולם החומר אל מרחב הנשמה, כי זו התכלית הנרצית.

במאמר זהר פרשת שמות המצורף, "ותרד בת פרעה" (באור הסולם) שחיבר הרבי יהודה הלוי אשלג זצ"ל, נראה מה גורם לבת פרעה לרדת לרחוץ ביאור, מדוע קשורה גאולת ישראל בבכיה, ומה קורה כאשר פותחת בת פרעה את התיבה בה נמצא משה, מהו שורשה של פתיחה זו ולמה היא מסוגלת.

כאן נמצא המאמר זהר פרשת שמות מאמר "ותרד בת פרעה" אותיות רב - רו, עמוד ס"ב ס"ג.

האזנה נעימה ושבת שלום


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed