כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ

סוס לרכב עליו, תמונה Eduardo Amorim

סוס לרכב עליו, תמונה Eduardo Amorim

כתוב בפרשה ''כִּי-פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת-יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ'' . ומביא רש''י מאמר חז''ל ''אשר יחסר לו - אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו''. מי שאין לו סוס חייב לקנות סוס לחברו? מה פשר הדברים, מבח' חצונית ומבח' פנימית? פעם שמעתי כי סוס, הוא סמל לרצון לקבל, כי ס' בגימטריה 60,(ו' קצוות י' פעמים) הן קצוות עולם החומר כמספר הפאות שיש בקוביה, ושוב אות ס' כנ"ל.

סוס מסמל את הרצון לקבל בכל שלמותו, כפי שמספרות האותיות. לקנות למישהו סוס הוא ביטוי המסמל את סיפוק צרכיו של הזולת. בפעולת הקנייה, הקונה נותן "כסף" כדי לקבל תמורה, "סוס". ובאופן סימלי הקונה רוכש באמצעות הכיסוף, הגעגוע להתקרב להשם, את חומר של הרצון לקבל בדמות "סוס", הוא נותן אותו לחברו, כדי שזה יוכל לרכוב עליו, כלומר ישתמש בו על מנת להשפיע, "ועבד לרוץ לפניו", הוא כפי שכתב רבי אלעזר אזכרי במאה ה -16 בצפת, בפיוט "ידיד נפש".

ידיד נפש אב הרחמן
משוך עבדך אל רצונך
ירוץ עבדך כמו איָל
ישתחוה מול הדרך
כי יערב לו ידידותך
מנופת צוף וכל טעם.

משוך עבדך אל רצונך, מדובר במשיכת הרצון לקבל שישמש בו על מנת להשפיע,”אל רצונך", ואז לאחר שמושך את העבד, בעל מנת להשפיע אז ירוץ עבדך כמו אייל, קל רגלים, לעשות רצון בוראו בשמים.

נמצא כי במשל חז"ל יש שני אופנים.

א. סוס לרכוב עליו.
ב. עבד שירוץ לפניו.

באופן הא' הרוכב נמצא מעל הסוס, ורוכב הן אותיות ברוך, הרוכב הוא בחינת ברכה הרוכבת על גבי הסוס שהוא כאן בחזקת מרכבה.

באופן הב' עבד הרץ לפני אדונו. כאן העבד הוא בחינת פנים, והאדון הוא בחינת אחור. בחינת "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא".

לפיכך נמצאות לפנינו ארבע בחינות: עילא ותתא > רוכב וסוס.
פנים ואחור > עבד ואדון.

נמצא כי חז"ל קפלו בשני אופנים אלו תמונת עולם שלמה של עילא ותתא פנים ואחור, ד' בחינות כנגד ד' אותיות שם הויה.

כל טוב

ידיד נפש

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=wj9oNveRnaI]