כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה

בס"ד

תנו רבנן, כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה (חולין קכז א).

וכדי להבין זאת יש להבין במה נבדלים המים מן היבשה. המים הם יסוד כפול. שם העצם מים, נכתב לשון זכר רבים. למים יש תכונה של חִבְרוּת, הם הולכים ומלווים. אם למשל נמהל חומר במים, מספר מהילות בזו אחר זו, נמצא שהמים ישאו בתוכם את תכונת החומר, ללא החומר עצמו.

להבין מדוע נבחרה החולדה להבדיל את היבשה מן הים, נראה בדיבור הסמוך את דבריו של ר' זירא (הוא רבי זעירא, ע"פ בית המדרש ברכת שלום).

אמר ר' זירא מאי קראה (תהלים מט, ב) "האזינו כל יושבי חלד". מה רוצה ללמד רבי זירא באמירתו, שכן שימוש בפועל אמר מצביע על רצון. ובאומרו פסוק מתהלים, "האזינו כל יושבי חלד", מתכוון ר' זירא ללמדנו דבר. חלד היא מילה נרדפת למילה עולם, קורא ר' זירא את הפסוק, "האזינו כל יושבי חלד", או 'האזינו כל יושבי עולם'. יכול היה ר' זירא להשתמש בכל פסוק שיש בו המילה עולם, משום מה, אם כן, בחר להשתמש רבי זירא בפסוק שיש בו המילה חלד? ומה הקשר של הפסוק לשם העצם חולדה?

ובכן חלד, וחולדה חולקים את אותו שורש. חלד הוא מילה נרדפת למילה עולם, אך בעוד המילה עולם מציינת שם עצם נסתר ועלום, הרי שהמילה חלד מציינת, שם עצם נפרד, כי אותיות חלד, הם אותיות חדל, פועל המצביע על הפסק וסיום, כמו שאתה אומר בשעת קרב, "חדל אש!" הכוונה היא, 'הפסק לירות'. גם מילת חלד יורה על יסוד חלודה, כי ברזל בתנאי לחות מעלה חלודה.

מדוע קורא ר' זירא את הפסוק מתהלים, "האזינו כל יושבי חלד", שכן יכול אתה לקרוא את הפסוק, "האזינו כל יושבי חדל", וזה וזה שווים, לומר האזינו כל יושבי עולם החדלים (מאמונתם) והמחלידים כמו ברזל שיש בו כוח מחתך ומפריד משאר היסודות, האזינו קורא הפסוק מתהלים ומורה על האוזן שהיא אחד הפתחים בראשו של אדם והיא נכתבת באות אלף, כאלופו של עולם, ומחברת אותנו אל האחד, וכך עושה ר' זירא ייחוד בן יושבי העולם הנפרדים לבורא עולם במילת האזינו, ומגלה לנו סוד.

מה רוצה לומר ר' זירא בקוראו פסוק מתהלים על האמירה של רבנן, כי תנו רבנן "כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה"? רבי זירא משתמש בפסוק זה מתהלים כדי להצביע על היסוד הנפרד באדם שהוא בא מבחינת עפר שבו, יושבי חלד, אותם מייצגת החול-דה, או חול-דע שאות ה' ואות ע' מתחלפות הרי לך חול-דע, שהחולדה יודעת חול היא, וחול הוא יסוד נפרד.

כי החולדה חופרת בעפר, ועפר הוא יסוד נפרד שלהבדיל מן האדמה שאם נותנים בה זרע, הוא מפרה אותה, והיא מעלה פירות, הרי שיסוד עפר אינו כך, אינו יכול להיות מופרה ולהעלות פרי. לכן החול-דה היא סמל לעפר שאינו מופרה ואינו מפרה, ולכן לא תמצא חולדה במים מבחינה סמלית, שכן למים יש תכונה של כוח מאחד ומלכד שהוא כוח של פרייה ורבייה.

שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל, פרייה ורבייה ברוחניות ובגשמיות.

...

תמונה AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by tashland