מדוע לא חטא ראובן במעשה בלהה

שלום לכולם,

וַיֵּט אָהֳלֹה, מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל-עֵדֶר (פרשת וישלח בראשית ל"ה כא)

פרק לה בספר בראשית מספר לנו על הקושי של רחל אמנו בלדתה את בנימין בנה, ועל מותה כתוצאה ממנו. רחל נקברת בדרך אפרת היא בית לחם, ויעקב אבינו מקים לה מצבה הידועה בשם מצבת קבר רחל (בראשית לה כ).

בפסוק הבא כותבת התורה: " וַיִּסַּע, יִשְׂרָאֵל; וַיֵּט אָהֳלֹה, מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל-עֵדֶר". נשאלת השאלה מדוע כאשר מתוארת הצבת המצבה בקבר רחל מזכירה התורה שם יעקב, ואילו בפסוק הסמוך לו מזכירה את שם ישראל, הרי זה לכאורה אותו אדם, אז מדוע שני שמות, על מה מרמזים השמות הללו, ואיך הם ילוו אותנו וידריכו אותנו גם במעשה בלהה, היא הפרשה הסמוכה לקבורת רחל, נראה בהמשך.

רק נרמוז בקצרה כי שם יעקב מוזכר בנושאים הקשורים לעולם הזה, מסחר קנין, קבורה, ואילו שם ישראל מוזכר בסמיכות לענייני העולם הבא, שהם זכירה, נבואה וברכה. ונחזור לענין, ישראל, המרמז לחיי הרוח של יעקב אבינו, נוסע, מה פירוש נוסע, ויש לומר כי הרוח שבאדם היא בעלת תנועה, והיא היכולה להוביל אותו ממקום למקום, לכן כתוב ויסע ישראל, דווקא לאחר קבורת אשתו האהובה, רחל.

כלומר למרות שקבר יעקב את האדם היקר לו בחייו, הוא ממשיך לחיות חיי רוח, ולנוע מהלאה למגדל עדר. יכול הפשט לומר שזהו שם של מקום גשמי, נקודת ציון של יישוב, קיבוץ או כפר, אך היות שהתורה אינה ספר הסטוריה או מדריך טיולים לתייר החובב, למה היא מתכוונת כאשר היא כותבת מהלאה למגדל עדר, והנה שלוש אפשרויות:

אפשרות ראשונה היא כי תיבת מהלאה אותיות מ"ה אהל, כלומר שם מ"ה הוא אהל בחינת נסתר ולא יכול להאיר בגלוי לנוקבא, אפשרות שנייה היא כי אותיות התיבה מהלאה הן אותיות התיבה מ-אׂהלָה כלומר מאהלה של רחל, ואפשרות שלישית היא כי שם מ"ה גימטריה אד"ם, ושם לאה גימטריה ל"ו, המראה על כינוס האורות שאין עזר כנגדו להאיר לו, כי מ"ה לו, אורות המ"ה מאירים לזעיר אנפין עצמו בלבד, כי אין לו עזר ומלכות להאיר לה, וזה שכתוב  וַיֵּט אָהֳלֹה, מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל-עֵדֶר, כי היסוד הקדוש נקרא מגדל עדר, ומשום מה נקרא כך, היות שהוא משפיע עדרים של נשמות למלכות, ולאחר מות רחל נאמר ויסע ישראל, שנסע מן המלכות הנקראת רחל, ויט אהלה, שתיבת ויט סובבת על מטה חסד, אהלה, גימטריה א"ם הסובב על ספירת הבינה, ועם הכולל שהוא אחד הרי מ"ב, שהוא גימטריה של שם בלה"ה.

ויש לומר כי השתומם ראובן, בכור לאה, אל מול בחירת אביו ישראל, מדוע נטה ישראל אהלה אצל שפחת רחל, בלה"ה, ששמה עולה מ"ב, שהוא בבריאה, ולא באהל אימו שהיא הגבירה והיא ספירת הבינה המקורית, מדוע מעדיף ישראל את אחורי רחל, היא שפחתה בלהה, ולא את פני לאה? ויש לומר כי צדיקים מעדיפים את מקום העבודה וההסתרה הוא הקטנות ולא את הפנים, שהוא גדלות ואור ה', לכן נטה ישראל אהלה אצל בלהה, מה עוד שלאחר המאבק עם המלאך במעבר יבוק לא יכול עוד להוליד ילדים כי נגע המלאך בכף ירכו, הוא גיד הנשה המוביל נשמות לעולם, ואם כן מדוע הלך ראובן וחלל יצועי אביו, הרי בן כך ובין כך, בשם ישראל לא יכול עוד להוליד גופים, אם כן, מדוע עשה ראובן מה שעשה, ומדוע נחלקו המפרשים אם חטא ראובן, אם לאו, ויש לומר כי מה שעשה המלאך למעלה, עשה ראובן למטה, כי כאשר נאבק עימו המלאך ונגע בכף ירכו, צלע יעקב על ירכו כתוצאה מן המאבק כלומר נפגמה יכולת ההולדה שלו בעולם הזה, לכן בפרקנו זה הקב"ה קורא שמו ישראל, הוא ולא אחר, להודיע קבל עם ועולם כי שמו ישראל אותיות לי ראש, לי-ראש ולא גופים, אם כן, אם כבר פגע המלאך ביכולת ההולדה שלו, וה' קרא שמו ישראל, אותיות לי ראש, מה לישראל ולזווג הגוף, ולמה ראה ראובן לבלבל יצועי אביו, שלא יוליד, הרי אמרנו לעיל שנטלה ממנו יכולת הולדת הגופים, ויש לומר כי ראובן גימטריה 259 נט"ר ועם הכולל שהוא אחד, הרי 260 שהן י' הווית פשוטות, וכאשר עלה על יצועי אביו, חתם את מאמר המלאך ומאמר הקב"ה, כי ישראל נקראים כר"ם ה', כי כר"ם גימטריה עשר הווית, כי שם הוי"ה פשוט הוא כ"ו, ועשר פעמים כ"ו הרי כר"ם, וזהו סוד שלא חטא ראובן, רק חתם למטה את שנעשה למעלה וזהו סוד שכתבה תורה בתום מעשה בלהה וישמע ישראל, הוא סוד הייחוד.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן