מהי כוונת הלימוד?

בס"ד

מעשה בתלמיד אחד שבא אצל האר"י ובקש ממנו שילמדנו תורה. השיב האר"י לאותו תלמיד ואמר, "את התרנגול שלך האכלת הבוקר?"

כוונת הלימוד תהיה  - שיהיה לו דעת שיספיק לו לאמונה פשוטה. ועיקר התפילה תהיה - שלא יתעורר אצלו רצון אחר, רק להשפיע.

- ספר ימין ה' עושה חיל, ברכת משה, מאמר מ"ח עמ' קל