מהם י"ב גבולי אלכסון ממה הם נמשכים?

שלום וברכה לכולם,

הביטוי י"ב גבולי אלכסון מוזכר בספר יצירה, ממנו מושפעים י"ב שבטי ישראל, י"ב חודשי השנה וי"ב המזלות. אך מה מקור הביטוי גבולי אלכסון, מדוע לא מדברים בספר יצירה על י"ב קווים פשוטים, או י"ב חבלים, או י"ב חוטים? מה מיוחד באלכסון שאין בקו ישר פשוט?

נתבונן בצורת משולש ישר זוית, שהוא המצולע הפשוט ביותר. במשולש ישר זוית יש שתי צלעות מאונכות זו לזו בזוית של 90 מעלות, ועוד צלע אחת המכונה בשם יתר והיא מחברת בין שתי קצות הצלעות האחרות. במקרה של משולש ישר זוית, שתי הצלעות המאונכות זו לזו נפגשות.

אך כאשר מדובר בצומת דרכים וכל דרך נצבת אנך לדרך השניה, ושתי מכוניות נוסעות בשתי הדרכים ללא האטה או עצירה, הרי ששתי המכוניות יפגעו זו בזו. נמצא זוית ישרה היא מקום מפגש, מקום חיכוך, בספרי קבלה מתוארת תכונה של מפגש של שני אנכים כמצב של דין, זהו תדר קצר המוביל להתנגשות.

תנועה בצומת ללא האטה או עצירה תוביל למפגש או להתנגשות

לעומת זאת, האלכסון, או היתר זהו קו ארוך או תדר ארוך. למשל כאשר נקח סולם ונציב אותו מקביל לקיר וננסה לטפס עליו, הטיפוס היה קשה ומסוכן, אך אם נציב אותו באלכסון, הרי שהטיפוס יהיה מתון יותר. בעוד הקו הישר נחשב למצב של דין, או תדר קצר, הרי שהאלכסון נחשב לתדר ארוך ועניינו רחמים, היות שהוא מתון יותר.

סולם מונח באלכסון

עכשיו נשאל מה הקשר בין משולש ישר זוית יתר, וסולם מונח באלכסון, לי"ב גבולי אלכסון המופיעים בספר יצירה? ובכן הקדמה אחת קטנה, שם הוי"ה ברוך הוא נכתב ד' אותיות, והוא שמו הפשוט במידת הרחמים, את שמו הפשוט במידת הרחמים ניתן לכתוב באמצעות י"ב צירופים שונים, כך שכל צרוף של הוי"ה ברוך הוא מתאים לכל חודש, באופן שיש לנו י"ב צירופי הוי"ה, כנגד י"ב חודשים, כאן המקום לשאול מדוע אנו צריכים י"ב צירופים של שמו הגדול במידת הרחמים, האם יש דין, שצריך לכפר או לרחם עליו, ויש לומר כי כל זמן הוא תחום מוגבל, שעה, חודש, שניה עונה, יום, לילה, והיות שהוא מוגבל ויש לו קו מידה הדין מתוח עליו, לכן צריך לנהל אותו ברחמים. והיות שהברוך הוא מנהיג את עולמו ברחמים, הרי נתן בידינו י"ב צירופים של שמו הגדול, כדי שנוכל להתיחס אל הזמן ונגזרותיו ברחמים.

למשל, בראש השנה נולדת שנה חדשה, לפני שנולדת השנה החדשה היא גנוזה  באינסוף ברוך הוא, כעת כדי שהיא תוולד צריך לחתוך ולנסר אותה מאינסוף ברוך הוא, לכן נקראים הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בשם "ימים נוראים", כי נורא וקשה לנסר ולהפריד את הזמן מן האינסוף, היא הניסור יוצר הפרדה, וההפרדה היא כואבת, לכן בסוף עשרת ימי תשובה או ימים נוראים מתקיימת "תפילת נעילה", בה נועלים את השנה הנולדת ברחמים גמורים, אותו עקרון הפועל על השנה הנולדת, עובד גם בלידת החודשים הנגזרים מן השנה, שנגזרה מאינסוף ברוך הוא, לכן לכל לידת חודש מצמידים צרוף של שמו הגדול במידת הרחמים, כדי שהזמן שנחתך יוכל להיות נעים ומכופר למרות היותו חלק מהשלם.

י"ב חודשי השנה העברית

לנוחות הקוראים הנה רשימה של חודשי השנה וצרופי י"ב שמותיו במידת הרחמים, ומכאן נבין מדוע הם מכונים גם בשם גבולי אלכסון, היות שהם מגבילים את הדין של הקו הישר באלכסון של מידת הרחמים.

 • ניסן ~ יהו"ה
 • אייר ~ יהה"ו
 • סיוון ~ יוה"ה
 • תמוז ~ הוה"י
 • אב ~ הוי"ה
 • אלול~ ההי"ו
 • תשרי ~ והי"ה
 • חשוון ~ והה"י
 • כסלו ~ ויה"ה
 • טבת ~ היה"ו
 • שבט~ היו"ה
 • אדר ~ ההו"י

כל טוב לכולם הצלחה וברכה

ולמיטיבי הלכת נאמר כי לי"ב גבולי אלכסון רומז הפסוק מספר מלכים המתאר את הכשרת אלישע לנביא תחת אליהו, רבו. "וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם וַיִּמְצָא אֶת אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט וְהוּא חֹרֵשׁ שְׁנֵים עָשָׂר צְמָדִים לְפָנָיו וְהוּא בִּשְׁנֵים הֶעָשָׂר וַיַּעֲבֹר אֵלִיָּהוּ אֵלָיו וַיַּשְׁלֵךְ אַדַּרְתּוֹ אֵלָיו" (מלכים א' י"ט י"ט)