סולמה של צור

בס"ד

על כניסתו המופלאה של אברהם לארץ ישראל מספר המדרש הבא:

אמר ר' לוי: בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור, ראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים. אמר: הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת. וכיון שהגיע לסולמה של צור, ראה אותם עסוקים בניכוש בשעת הניכוש, בעידור בשעת העידור, אמר: הלואי יהא חלקי בארץ הזאת. אמר לו הקב"ה: 'לזרעך אתן את הארץ הזאת' (בראשית יב, ז)

                                                                              - בראשית רבה לט ח

את המפה שאנו רואים כאן צייר הרב יהוסף שוורץ בשנת 1829. במפה זו ניתן לראות נקודות ציון על קו החוף, כאשר הדרומית ביותר היא אכזיב, ולאחריה ראש הנקרה. אם נתבונן היטב במפה נוכל לראות כי רכס הסולם מטפס מראש הנקרה צפונה דרך 'רַאס אל אַבְּיַיד' הוא 'הראש הלבן', וּמִֹשָם ממשיך ועולה עד שמגיע אל העיר צור.

במפה זו ניתן לראות את 'סולם צור', רכס 'סולם צור' נראה כמו סולם חבלים שאם תטפס עליו בראש הנקרה תגיע לצור. דווקא בציורו התמים לכאורה של הרב יהוסף שוורץ ניתן לראות את הקשר שבין השם 'סולם צור', למקום.

חכמינו ז"ל הרגישו בקשר שבין שמו של הרכס (סולם צור) לתכונה אותה הוא מייצג וחברו מדרש המספר על רצונו של אברהם להתכלל בין אנשים שנתנו להם סדרי עולם. אברהם מבקש להיות חלק מסולמה של צור, כלומר לטול חלק במעשה האמונה האנושי המטפס במעלות הסולם הרוחני, ומצייר בו דמות אדם.

...

תמונה הרב יהוסף שוורץ מתוך הספר תבואות הארץ [ה'תר"ח 1848]