צרות טובות או שתי פרידות טובות שיצאו מלוט

בס"ד

שלום לכולם,

צרות טובות או שתי פרידות טובות שיצאו מלוט, תמונה OliBac

צרות טובות או שתי פרידות טובות שיצאו מלוט, תמונה OliBac

השיר צרות טובות שכתבה שימרית אור והלחין שלום חנוך למרות היותו אהוב להשמעה, מעלה לא פעם ספק באוזן השומע על מהותו של הבחור שלא יכול לבחור אחת מבין שתי העלמות. הנה תוכן השיר.

בעירי היו שתי עלמות
שתי עלמות יפות ותאומות.
הן היו תמיד כל כך דומות,
כל כך דומות היו העלמות.

ואהבתי את שתיהן, אלי,
זאת שלי היתה וזאת שלי,
ככה באו לי צרות טובות
שתים הן ולא יודעות
זאת על זו, וזו על זאת.

האחת נשאתי להרים
כדי לראות בזרוח החמה
ואת השניה ליערים
לראות כיצד השמש נעלמה.

ואהבתי את שתיהן, אלי...

איך שהימים חולפים מהר
ואיך הליל הולך ומתקצר,
והמלאכים רומזים לי כבר -
מה אעשה, במי מהן אבחר?

כי אהבתי את שתיהן, אלי...

היום בבוקר כאשר התנגן השיר, חשבתי על מה שמכנה התלמוד (בבא קמא לח ב) כשתי פרידות טובות שיצאו מלוט. הסבר: כאשר הוזהר לוט על הפיכת חמשת ערי הככר, ברח הוא ושתי בנותיו לעיר צוער. היות שצוער היתה העיר החמישית והאחרונה מבין חמשת ערי הככר, פחד לוט לשבת בה, והמשיך עם שתי בנותיו את המסע ועלה איתן להר. שם במערה, חששו הבנות כי נותרו לבד בעולם, היות שלא ראו אנשים חיים סביבם, שיוכלו להקים מהם זרע, לכן השקו את אביהן ביין, ובאו עליו בשנתו הלומת היין, והקימו ממנו שני עמים: עמון ומואב.

בתורת משה נביאנו, נאסרו עמון ומואב לבוא בקהל ה' עד עולם, ככתוב (דברים כג ד): "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם, על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים". יחד עם זאת סיבב הברוך הוא כי דווקא מלוט יצאו שתי פרידות טובות, שני אהלים; רות המואביה, אם המלכות, אשר ממנה יצא דוד מלך ישראל, ונעמה העמונית אמו של רחבעם בן שלמה.

ואולי עכשיו כאשר מתבוננים בשיר דרך עיני הזה"ק מבינים כי לכל אחת מן העלמות יש יעוד, ולכן אפשר להבין את הדובר בשיר.

כל טוב הצלחה וברכה

האזנה נעימה