רצון מצד העליון או רצון מצד התחתון

שלום לכולם,

במשנה מסכת יומא, מעלים שאלה, כתוב אחד אומר: "ועשית לך ארון עץ" (פרשת עקב, דברים י' א'), וכתוב אחד אומר: "ועשו עצי שיטים", איך יתכן שב' כתובים סותרים זא"ז, ומסבירים כי בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, נקראת העבודה על שמם, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום, נקראת ע"ש משה.

מהו ארון ברוחניות, מדוע נקרא פעם א' בשם ארון עץ, ופעם א' ארון עצי שיטים, ואיך קשור כל הנושא הזה אלינו, כל זאת במאמר שנשמע, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום.

האזנה נעימה לכל

תמונה ויקיפדיה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed