שירת הים וספר הזהר

בס"ד

שלום וברכה לכל בית ישראל,

שירת הים וספר הזהר, תמונה OliBac

שירת הים וספר הזהר, תמונה OliBac

שירת הים, השירה שאמרו משה ובני ישראל על קריעת ים סוף, פותחת במילים, "אָז יָשִׁיר-מֹשֶׁה". אז ישיר משה סופי תיבות זהר. תיבת אז מתייחסת בדרך כלל לזמן עבר, אך בכל מקום שכתוב אז, ואחריו מופיע פועל בעתיד, מפרש רש"י שהיה ויהיה, כלומר, היה בעבר, ויהיה בעתיד.

תיבת ים מרמזת על ים החכמה, וקריעת הים מסמלת את חלוקת ים החכמה לשניים. המצרים טבעו בים החכמה, ובני ישראל עברו בים בתוך היבשה, כלומר תכונת ישראל שבאדם מסוגלת לקרוע את ים החכמה לשניים. בחכמה שלא מלובשת בחסדים, לא משתמש ישראל מטעם שאי אפשר להאיר בה, והיא נקראת "חכם בלילה". מה שאם כן בחכמה המלובשת בחסדים ניתן להאיר בה ומצווה לשמש בה את קונו.

נמצא תכונת ישראל יכולה לקרוע את ים החכמה, ק.ר.ע אותיות עקר, כלומר תכונת ישראל שבאדם יכולה לחתוך את רצונות הקבלה (ים החכמה, חכמה שאינה מאירה) מהרצון להשפיע נחת רוח לה' (חכמה מלובשת בחסדים, במעשים טובים, המסוגלת להאיר), ולחצות את ים-סוף, משום שרצונות דקבלה באדם נקראים סוף.

אם כך, מה מרמז הפסוק אז ישיר משה, שסופי תיבות שלו הוא זהר, לעתיד לבוא? משה, היא תכונת ההשפעה שבאדם, הנקראית רעיא מהימנא או הרועה הנאמן, התר והמחפש אחר כרי המרעה של האמונה לצאן הנשמות הנקרא קדושים. אם כך מדוע 'אז ישיר משה'? כאשר תכונת ההשפעה שבאדם תגבר על כל רצונות הקבלה שלו, יוכלו בני ישראל ומשה בראשם לשיר את שירת הים, המשוררת את נצחון החסד, על החכמה.

ומדוע נכתב הפועל בלשון זכר יחיד בחינת ישיר ולא ישירו? מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, והוא רצון יחיד בחינת להיטיב, ובזמן שיתגלה רצונו להיטיב לנבראיו בתחתונים, יוכלו לשיר את שירת הים, "אָז יָשִׁיר-מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-הַשִּׁירָה הַזֹּאת, לַיהוָה, וַיֹּאמְרוּ, לֵאמֹר", מטעם שנתגלה בהם רצון יחיד, בחינת טוב ומיטיב לכן יוכלו לשיר כאיש אחד בלב אחד, כרועה הנאמן, כמשה, ולא יהיה עוד הפסק בין משה בחינת הרועה הנאמן ובין בני ישראל, שהם כולם אוחזים באמונה באחוה.

ומה מרמזים לנו סופי תיבות זהר בחינת אז ישיר משה? סופי תיבות זהר מרמזים לנו כי רק מי שקרע את ים החכמה לשניים ומסוגל להבדיל בין חכמה שמאירה (אהבת הזולת) ובין חכמה שאינה מאירה (אהבה עצמית), הוא זה שיתגלה אצלו ספר הזהר, זו גם הסיבה שאע"פ שחכמתו של רבי עקיבא היתה מרובה משל רבי שמעון בר יוחאי, והיה רבו של רבי שמעון, זכה ספר הזוהר להתגלות על ידי רבי שמעון בר יוחאי, שמעשיו (אהבת חברים) היתה גדולה לאין שיעור מאהבתו את החכמה.

כל טוב הצלחה וברכה לכל בית ישראל