עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו

חודש טוב חבר יקר,

בענין זהר בראשית ב' אות שפח, עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו

עד שהמלך ר"ת ש"ע יורה על ספירת יסוד, במסבו לשון ידיעה וזווג, מדוע?
כי בצרפתית savoir פירושו יודע ובאנגלית sober פירושו פִּכֵּחַ, מְפֻכָּח, צָלוּל; רָגוּעַ, שָׁלֵו, שדעתו מיושבת. והיסוד נקרא שלום.

נרדי לשון ירידה, בשעה שיורד להשפיע, כמו חתן הנקרא ע"ש הפעולה נחיתה.

נרדי אותיות ירדן, כפי שהירדן נקרא ע"ש הפעולה, נקרא ירדן כי יורד מדן (בכורות נ"ה), כי בשעת הזיווג נחשב לעליון כאילו הוא יורד על מנת להשפיע, ולמרות שהירדן (הגשמי) יורד בקו אנכי מצפון לדרום, הרי שלפני ים המלח הוא מתחיל להתעקל ולהתעגל לקראת הנתינה לתחתון (ים המלח) לכן מופיע הצרוף במסבו נרדי, (ר"ת ב"ן) שהירידה להשפיע לתחתון, באה בסיבוב, לשון חסד, כדי שתוכל להתאים לכלי של התחתון.

פירוש אחר: במסבו הוא לשון סיבוב, כמו הפסוק, "סב ודמה לך דודי לצבי או לעופר האיילים" (שיר השירים ב' י"ז), עליו אומר האר"י הקדוש, כי התנהלותינו בעולם הזה צריכה להיות כמו של הצבי, שהוא רץ במהירות (לפנים), ולפעמים ראשו לאחור, כך (צריך) האדם (להיות) בענייני העולם הזה, צריך שלא יעכב עצמו, רק שיהיה רץ לעולם הבא, ולפעמים יסוב ראשו לענייני העולם הזה, אבל יהיה מעט. (כתבי האר"י, ספר הליקוטים, סדר שיר השירים אות כד).

כך לשון במסבו, שהוא סובב (מהפנים, כי לא יראני האדם וחי) להשפיע לתחתון בזריזות, וזה לשון עד שהמלך, כי "עד" אשר "מסתובב" המלך להשפיע לתחתון, זה נחשב אצל התחתון כנצח, וזה לשון "עד", אבל כלפי העליון אין בו שום עכוב אלא אדרבא, הוא עושה הכל תוך כדי סיבוב, תוך כדי אורחא למעברא ביה.

כל טוב ברכה והצלחה