על שלושה דברים

פרשת קדושים

מהו שאמרה תורה לא תלך רכיל בעמיך

שלום לכולם, בפרשת קדושים ספר ויקרא פרק יט פסוק טז נאמר "לא תלך רכיל בעמך". מהו רכיל? כאשר אלמוני מספר סיפור על פלמוני, אותו מספר הסיפור תופס משהו חיצוני באותו פלמוני ומספר עליו. הוא אינו תופס שום דבר בפנימיות הדברים…

21 במאי 2019


פרשת בהר

בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ מה פירוש

שלום לכולם, מה פירוש הפסוק בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ (ויקרא כה יג)? וכי המדובר בנחלה גשמית, במספר דונמים רבוע, האם אחוזתו היא נחלת אבות נחלת דודים או כתובת מסויימת באיזה ישוב? מה פירוש המילה אחוז המוזכרת בפרשת מטות,…

23 ביולי 2017


פרשת בהר

מהו שורשה הרוחני של ספירת הבינה, זהר פרשת בהר

בס"ד על שורשה הרוחני של ספירת בינה, מספר לנו זהר פרשת בהר אות כ' וזו לשונו: כ) דסליקת בהון אהיה, דאיהי בינה, שנת היובל, איהי אהיה אשר אהיה, תרין זמנין אהיה חושבן מ״ב, ותמניא אתוון בהון חמשין. דבהון פקודא לחשוב…

25 במאי 2016


פרשת מצורע

ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה, זהר פרשת מצורע

שלום וברכה לכולם, מהו שאמר הכתוב ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה (קהלת ז' י"ד)? מספר לנו זהר מצורע אות לג כך: ר׳ חזקיה הוה וכו׳: ר״ח היה יושב לפני ר׳ אלעזר. לילה אחד קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. פתח…

3 במאי 2016


פרשת מצורע

זהר פרשת מצורע, מאמר שתי ציפורים חיות

בס"ד שלום וברכה לכולם, פרשת מצורע, עוסקת במצורע, כלומר באדם שמוצא רע בכל דבר, והיות שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, הרי שהמוצא רע, כלומר המצורע, נפרד ממנו יתברך בשל היפוך התכונה, הבורא עניינו להיטיב, והנברא עניינו למצוא רע בכל דבר וענין….

11 באפריל 2016


פרשת בראשית

מדוע אמר ה' אלקים לא טוב היות האדם לבדו, זהר פרשת תזריע

שלום וברכה לכולם, מדוע אמר ה' אלקים, לא היות האדם לבדו? על כך משיב רבי אחא בזהר פרשת תזריע אות מב וזו לשונו: ויאמר ה' אלקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, שואל, למה פתח הכתוב כך?…

7 באפריל 2016