על שלושה דברים

פרשת שמיני

מהו שאמר הכתוב, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם, זהר פרשת שמיני

בס”ד שלום וברכה לכולם, מהי כוונת הפסוק “עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם” (משלי י”ז ו’), הנה הזהר הקדוש פרשת שמיני אות י”ג מפרש כך: יג) פתח ר׳ אלעזר וכו׳: פתח רבי אלעזר ואמר, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם….

31 במרץ 2016


פרשת שמיני

מדוע התורה היא שם קדוש עליון אחד, זהר פרשת שמיני

בס”ד שלום וברכה לכולם, בזהר פרשת שמיני, אות ד’, שואל רבי יצחק, מפני מה האות ב׳ פתוחה מצד אחד וסתומה מצד אחד. שאלה זו ששואל רבי יצחק, פותחת את מאמר הזהר, “באורייתא אתברי בר- נש”, כלומר באמצעות התורה נברא האדם. כי היות שהתורה…

27 במרץ 2016


פרשת ויקרא

זהר פרשת ויקרא, מעשה בעשיר אחד שלמד תורה

שלום וברכה לכל בית ישראל, פרשת ויקרא עוסקת בהקרבת קורבנות, קורבן הוא מלשון התקרבות, ועיקר הפרשה עוסק בהתקרבות והתקשרות אל ה’, באמצעות הקרבת הנפש הבהמית שלנו. בזהר פרשת ויקרא אות קכג, מספר לנו רבי שמעון בר יוחאי את סיפורו עשיר אחד, שבא לפני…

15 במרץ 2016


פרשת ויקרא פודקאסט

פרשת ויקרא, קורבן לשון התקרבות

בס”ד שלום לכולם, במאמר הבא שנשמע שכתב רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל לפרשת ויקרא, המופיע בסדרת הספרים ברכה ושלום, מסביר הרב כי קורבן הוא לשון התקרבות, עוד מסביר הרב כיצד יכול הנברא המוגבל בזמן ומקום ותחום בגבולות החומר, להתקרב לבורא עולם שהוא…

14 במרץ 2016


פרשת בחקותי פודקאסט

"ועשיתם אותם" - כאילו אתם עשיתם אותי, מאמר מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי

בס”ד שלום וברכה לכולם, במאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, פרשת בחוקותי, כרך ב’, מאמר רפד, שנכתב על יסוד אות י”ח בזהר פרשת בחוקותי, מסביר הרב, מדוע השתמשה התורה בשלושה פעלים בפסוק, “אם בחוקותי תלכו, ואת…

14 במאי 2015


פרשת בהר פודקאסט

זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות, אות נח ואילך פורש בפנינו את סיפורם של רבי חייא, רבי יוסי, ב’ אנשים אשר הם פוגשים בהם, כאשר הם מגיעים אל הר אחד, ואיש עני, רעב,…

4 במאי 2015