על שלושה דברים

פרשת אמור

זהר פרשת אמור מאמר חג השבועות

בס"ד שלום וברכה לכולם, מאמר זוהר פרשת אמור שלפנינו עוסק בחג השבועות, בו מתבקש מביא הבכורים לומר את הפסוק המוכר לנו מן ההגדה של פסח, "ארמי אובד אבי". מיהו הארמי, מיהו אבי, מדוע מבקש הארמי לאבד את אבי, איך פסוק זה בא…

29 באפריל 2015


פרשת אמור

ששת ימים תעשה מלאכה

בס"ד שלום וברכה לכולם, בסדרת הספרים 'ברכה ושלום', שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, כרך ב', פרשת אמור, מופיע מאמר בשם "ששת ימים תעשה מלאכה", הנכתב על יסוד זהר פרשת אמור, אות קי"ב ואילך. המאמר שואל את השאלה הבאה, היות והארת ששת…

28 באפריל 2015


פרשת אמור

זהר פרשת אמור, מאמר אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר

בס"ד שלום וברכה לכולם, במאמר זהר פרשת אמור, 'אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר', מסביר רבי חייא מדוע קיים איסור ללמד תורה למי שאינו מהול. היות שספר הזהר מדבר ברוחניות, יש להסביר מהו איסור ברוחניות, ומה הוא מהול ברוחניות. אסור ברוחניות פירושו…

27 באפריל 2015


ספירת העומר

זהר אמור, מאמר ספירת העומר וחג השבועות

בס"ד שלום וברכה, זהר פרשת אמור, מאמר ספירת העומר וחג השבועות, מבאר מדוע מצווים ישראל להביא כמנחה ראשונה מנחת שעורים, למרות שהוא מאכל בהמה. מדוע עצם הנפת המנחה, ממטה למעלה, כבר מקרבת אותנו אל בורא עולם, באמצעות תיקון קו אמצעי, הנקרא…

13 באפריל 2015


ספירת העומר

עומר קשר

בס"ד שבוע טוב לכל בית ישראל, מאמר שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, מתוך סדרת הספרים ברכה ושלום, בהוצאת בית המדרש ברכת שלום, כרך ד' מועדים, מאמר רכו, המבאר מהו עומר בנפש האדם פנימה, מהו הקשר שבין עומר לאלומה, מדוע…

12 באפריל 2015


ל"ג בעומר

עיונים בספר הזה"ק פרשת "אמור" מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

אנו בשיעורנו בספר הזה"ק בפרשת "אמור", אנו מתמקדים בבאור הסולם שחיבר רבי יהודה הלוי אשלג זכר צדיק וקדוש לברכה, למי שיש ספרים מוזמן לפתוח.  קובץ השמע של השיעור "ויאמר ה' אל משה, דבר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם, לנפש…

25 באפריל 2013