על שלושה דברים

פרשת בהר פודקאסט

זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות

בס”ד שלום וברכה לכל בית ישראל, זהר פרשת בהר, מאמר צדקה תציל ממות, אות נח ואילך פורש בפנינו את סיפורם של רבי חייא, רבי יוסי, ב’ אנשים אשר הם פוגשים בהם, כאשר הם מגיעים אל הר אחד, ואיש עני, רעב,…

4 במאי 2015


פרשת אמור פודקאסט

זהר פרשת אמור מאמר חג השבועות

בס”ד שלום וברכה לכולם, מאמר זוהר פרשת אמור שלפנינו עוסק בחג השבועות, בו מתבקש מביא הבכורים לומר את הפסוק המוכר לנו מן ההגדה של פסח, “ארמי אובד אבי”. מיהו הארמי, מיהו אבי, מדוע מבקש הארמי לאבד את אבי, איך פסוק זה בא…

29 באפריל 2015


פרשת אמור פודקאסט

ששת ימים תעשה מלאכה

בס”ד שלום וברכה לכולם, בסדרת הספרים ‘ברכה ושלום’, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, כרך ב’, פרשת אמור, מופיע מאמר בשם “ששת ימים תעשה מלאכה”, הנכתב על יסוד זהר פרשת אמור, אות קי”ב ואילך. המאמר שואל את השאלה הבאה, היות והארת ששת…

28 באפריל 2015


פרשת אמור פודקאסט

זהר פרשת אמור, מאמר אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר

בס”ד שלום וברכה לכולם, במאמר זהר פרשת אמור, ‘אסור ליליף אורייתא למאן דלא אתגזר’, מסביר רבי חייא מדוע קיים איסור ללמד תורה למי שאינו מהול. היות שספר הזהר מדבר ברוחניות, יש להסביר מהו איסור ברוחניות, ומה הוא מהול ברוחניות. אסור ברוחניות פירושו…

27 באפריל 2015


פרשת קדושים פודקאסט

פרשת קדושים, ב' בחינות בקדושה

בס”ד שלום וברכה לכולם, פרשת קדושים פותחת במילים, “קְדֹשִׁים תִּהְיוּ:  כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם”. במאמר שלפנינו (רסז) מסדרת הספרים ‘ברכה ושלום‘, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, כרך ב’, מסביר הרב מהן ב’ בחינות בקדושה. כאשר הבחינה האחת…

23 באפריל 2015


פרשת קדושים פודקאסט

קדושתו יתברך וקדושת התחתונים

בס”ד שלום וברכה לכולם, פרשת קדושים פותחת במילים, “קְדֹשִׁים תִּהְיוּ:  כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם”. במאמר שלפנינו מסדרת הספרים ‘ברכה ושלום’, שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ”ל, כרך ב’, מסביר הרב מהי משמעות קדושת ה’ יתברך, ומהי קדושת התחתונים,…

22 באפריל 2015