על שלושה דברים

ראש השנה

אילולא מעשה עגל הזהב לא היו לנו מועדי ה' מקראי קודש

שלום לכולם, מצחיק אולי משעשע, אך ללא מעשה עגל הזהב לא היו לנו מועדי ה’, מקראי קודש. כדי לפענח את המשפט הזה, צריך להזכר במעשה עגל הזהב, ואח”כ במקראי הקודש, ולהוכיח את הקשר בניהם. בחודש סיון נתנו לוחות ראשונים לעם…

17 בספטמבר 2017


יום כיפור

מהו שנאמר בפרשת שופטים שום תשים עליך מלך?

שלום לכולם, מהו שנאמר בפרשת שופטים שום תשים עליך מלך, וכי במלך בשר ודם מדובר, נתבונן בזהר פרשת קדושים, מאמר שום תשים עליך מלך. נח) ובך אתקיים פקודא, דאיהי מצוה על ישראל, להעמיד עליהם מלך. הה״ד, שום תשים עליך מלך. ואתקיים…

30 באוגוסט 2017


ראש השנה

מדוע לחגוג את ראש השנה?

שלום וברכה לכולם, מהו ראש השנה, מהי שנה, מדוע אנו חוגגים את ראש השנה ולא את רגלי השנה? מאין מופיעה ונולדת השנה החדשה, מדוע יש בשנה שנים עשר חודשים, ולמה עשרת ימי תשובה, או הימים הנוראים שבין ראש השנה ליום…

25 באוגוסט 2017


כללי

מהם י"ב גבולי אלכסון ממה הם נמשכים?

שלום וברכה לכולם, הביטוי י”ב גבולי אלכסון מוזכר בספר יצירה, ממנו מושפעים י”ב שבטי ישראל, י”ב חודשי השנה וי”ב המזלות. אך מה מקור הביטוי גבולי אלכסון, מדוע לא מדברים בספר יצירה על י”ב קווים פשוטים, או י”ב חבלים, או י”ב…

29 ביוני 2017


ראש השנה

מדוע נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה?

שלום לכולם, מדוע נקרא נקרא יום ראש השנה זכרון תרועה? ויש לומר כי תרועה אותיות תרע ו”ה, כי תרע בארמית הוא שער, ובשער הזה נכנסות אותיות ו”ה, הן אותיות הזמן או השנה החדשה הבאה עלינו לטובה. הסבר הדברים: שם ה’…

20 בפברואר 2017


הושענא רבה

דרושי הנסירה, מדוע לנסר את הזמן מאור אינסוף ברוך הוא

בס”ד שלום וברכה לכולם, למה בכל ראש השנה מנסרים ומפרידים את הזמן מאינסוף? מדוע השנה היא נקבה ולא זכר? מדוע שורש הנבראים הוא בנוקבא? למה נדרשים עשרה ימים על מנת לנסר את הזמן מהאינסוף, מראש השנה עד יום הכיפורים, מדוע…

28 בספטמבר 2016