ששת ימים תעשה מלאכה

בס"ד

שלום וברכה לכולם,

בסדרת הספרים 'ברכה ושלום', שכתב הרבי ברוך שלום הלוי אשלג זצ"ל, כרך ב', פרשת אמור, מופיע מאמר בשם "ששת ימים תעשה מלאכה", הנכתב על יסוד זהר פרשת אמור, אות קי"ב ואילך. המאמר שואל את השאלה הבאה, היות והארת ששת ימי המעשה נמשכת מספירות זעיר אנפין (שהוא המשפיע) מדוע בכל זאת, נקראים ששת ימי המעשה בשם 'ימי החול', בעוד שיום השביעי, הנמשך מספירת מלכות הנבחנת לעניה ודלה, נקראת שבת קודש. המאמר מצביע על תשובה מעניינת לשאלה זו, אותה נוכל לשמוע במהדורת השמע הבאה.

כל טוב והאזנה נעימה


intro/outro: Sammy's Medley, Creative Commons
rss podcast feed