אחד, מי יודע?

היום מלאו 65 שנים להצעת החלוקה באו"ם. 65 עולה גימטריה שם 'אדני' שהוא מצד הדין, ממש כפי שנולד ישמעאל לאברם והוא פ"ו שעולה גימטריה 'אלהים' והוא מצד הדין, וכל הענין הוא לכלול את מידת הדין ברחמים. כפי שנכתב בספר יהושע כב אֵל אֱלֹהִים יְהוָה אֵל אֱלֹהִים יְהוָה, כי אל יורה על חסד (1967) ושם אלהים יורה על דין (2012) ושם הויה יורה על רחמים ותאריכו מי יודע?