ברוך אתה ה' בונה ירושלים

בס"ד

אמש, כ"ט בנובמבר 2012 התנהלה הצבעה באו"ם, בה ניתן מעמד של מדינה משקיפה, לרשות האחרת. בדיוק 65 שנה לאחר שהתקבלה באו"ם הצעת החלוקה, בה הצביעו המדינות על חלוקת ארץ ישראל בין היהודים היושבים והשבים אליה לבין הערבים המתגוררים בה.

למי שחושב במונחים סמליים המספר 65 עולה גימטריה שם 'אדני' שהוא שם מצד הדין. בפרשת וישלח  (פרשתינו) פרק לו פס' לא-לט מופיעה רשימה של מלכים, מלכי אדום. כל השבעה מתים, חוץ מן המלך השמיני ששמו הדר, ושם אשתו מהיטבאל. מדוע מתים כל שבעת מלכי אדום? (זהר וישלח, פרוש הסולם, אות רלו).

שבעת מלכי אדום מתים מפני שהם עושים למען עצמם, שהוא תדר קצר מאוד (אותיות אדום), לכן אין להם קיום, מה שאם כן המלך השמיני (שמנה אותיות נשמה) נושא לאישה את מהיטבאל היא מידת החסד, הוא מלביש את חוכמתו בחסדים בחינת לשמה, וכך נשלם ועומד העולם במידת הרחמים.

היום בעת תפילת שמונה עשרה בקראי את תפילת רחם נקשרו לפתע כל הקצוות יחדיו,

ירושלים

תפילה שכל מעשינו יהיו לשם שמים, כמו הדר המלך השמיני (ספירת בינה כאשר מונים מספירת מלכות למעלה) שנשא לאישה (שהכיר בעובדה) את מיהטבאל (שכל כוונתו היא לשם שמים מהיטב-אל) שכל רצונו הוא להיטיב לנבראיו.

ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים. אמן.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gEsp1ipvzO8]

שבת שלום ומבורך לכל בית ישראל