מדוע לובשים חסידים שחור לבן?

שלום וברכה לכולם,

449784478_650636ce9e_z

חסד אל כל היום, תמונה אמיר ילון

כפי שאומר האר"י הקדוש, במציאות אין יותר מאשר אור וכלי, האור הוא הלובן העליון, והכלי הוא מצב ההפוך של העדר אור, כי ההעדר קודם להויה, שהוא חושך. נמצא הלבוש החסידי כולל ב' הפכים: הכלי שהוא שחור ובחינת ההעדר, בחינת השתוקקות, וחסרון, והאור, שהוא המשפיע, הנותן, הלובן העליון.

וזה שאומרים בתפילת ערבית, "גולל אור מפני חשך, וחשך מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה", שהגלילה הוא סוד החסד, שכתוב וחסד יסובבנו, כי גלגו"ל גימטריא חס"ד, וחסד גימטריה ע"ב, שהוא אות י' דשם הויה, והוא בספירת חכמה, לכן משתמשת התפילה בפועל גל"ל, שהוא גימטריא שם ס"ג, והוא אות ה' ראשונה דשם הויה והוא ספירת בינה.

בתהלים (ק"ד, י"ז) כתוב, "חסידה ברושים ביתה", בגשמיות אנו רואים פעמים רבות, כי חסידה בונה ביתה במקומות גבוהים, בין צמרות העצים, על גגות, על עמודי חשמל (קן החסידה המפורסם ברמת מגשימים). נשאלת השאלה על איזה שורש רוחני מצביע מנהג החסידה? ועל כך ניתן לומר כי ברוש מדבר בכללות על ראש, כי אותיות אהו"י נחלפות, וחסידה ברושים ביתה, פירושו כי חסידה בראשים ביתה, כי שורש החסד הוא בגלגלתא (ראש). זאת ועוד, חסידה ברושים ביתה ראשי תיבות חב"ב וזה סוד שהיה רבי עקיבא תלמידו החביב של רבי אליעזר הגדול, כי כך עלה במחשבת הבריאה (מנחות כ"ט ב') שעניינה להטיב לנבראיו, ואין הטבה אלא חסד, שנאמר חסד אל כל היום.

כל טוב לכולם ושבת שלום